اجرای بزرگ‌ترین طرح سندیکایی نظام بانکی کشور با عاملیت بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه گفت: پروژه‌های شرکت پالایشگاه
بیدبلند خلیج‌فارس؛ یکی از اثرگذارترین طرح‌های ملی کشور ازطریق
بزرگ‌ترین طرح سندیکایی نظام بانکی کشور با محوریت بانک سپه اجرا
شد.