اختصاصی| مشکل کمبود آرد در نانوایی‌های دولتی حل شد

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: به دلیل آنکه
شرکت توزیع کننده آرد دولتی حاضر به حمل کیسه‌های آرد با نرخ قبل
نبود، روند توزیع آرد در تهران برای چند روز مختل شد که با افزایش نرخ
کرایه حمل و نقل توزیع آرد دوباره به حالت قبل برگشت.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک