اختصاص 30 هزار میلیارد تومان برای بهینه سازی شبکه برق کشور تا 3 سال آینده

سخنگوی صنعت برق، از اصلاح و بهینه سازی گسترده شبکه برق
کشور تا سه سال آینده خبر داد گفت: 30 هزار میلیارد تومان اعتبار برای
اجرای این طرح اختصاص یافته است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک