اطلاعیه شماره دو خانه سینما: تشکیل کارگروه ویژه راهبردی

خانه سینما در ادامه کوشش همه جانبه برای پی گیری خواسته‌های صنفی، حقوقی و قانونی اهالی سینما، کارگروه ویژه ی راهبردی خود را تشکیل داد.

به گزارش تابناک؛ این کارگروه در نخستین جلسه، تصمیم گرفت تا اهداف زیر را با شتاب هرچه تمام تر دنبال کند: یک. مقابله با رفتارها و اعمال فراقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای با فیلم‌ها، موانع تولید و پخش آثار سینمایی و نگاه ملوک الطوایفی به مقوله سینما.

دو. برگزاری همایش تخصصی برای پاسخی منطقی و قانونی و حقوقی به این پرسش: قواعد حقوقی و قانونی مترتب بر فعالیت های سینمای کدام است؟

بدیهی است نتایج بررسی ها بزودی از سوی کارگروه اعلام خواهد شد.

لندر

فیدکلاد

تکنولوژی

فناوری

ردیاب خودرو

پدیاتک

تک برنر