افزایش ظرفیت تولید ماسک ستاد اجرایی فرمان امام به 5 میلیون عدد در روز

با افتتاح فاز توسعه‌ای کارخانه تولید ماسک ستاد اجرایی
فرمان امام ، ضمن افزایش کیفیت از N95 به N99 ، ظرفیت تولید ماسک
بهداشتی دراین مجموعه به 5میلیون ماسک درروز رسید.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک