افزایش 4500 میلیارد ریالی سرمایه صندوق کارآفرینی امید

جلسه هیأت امناء صندوق کارآفرینی امید با حضور سرپرست
نهاد ریاست جمهوری، وزیر ورزش و جوانان و دیگر اعضای هیأت امناء و
مدیر عامل و هیأت مدیره برگزار شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک