ایجاد 20 هزار شغل در کشور با اجرای پایلوت طرح توسعه مشاغل خانگی

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
وزارت​ کار با اشاره به ایجاد 20 هزار شغل در کشور با اجرای پایلوت
طرح توسعه مشاغل خانگی گفت:به طور میانگین این طرح 96 درصد تحقق
یافت.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک