بازار پُر از قطعات بی‌کیفیت خودرو شد

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران گفت: متأسفانه
واردات قطعه خودرو متوقف شده و در این شرایط قطعات به صورت قاچاق و
بی‌کیفیت راهی بازار می شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک