بازدهی 339 درصدی سهام فملی از ابتدای سال 99 /کسب بیشترین ارزش تاریخی بازار سهام توسط شرکت مس

مدیر امور سهام، سرمایه‌گذاری و مجامع شرکت مس گفت: در
حال حاضر بازدهی فملی از ابتدای سال جاری 339 درصد و ارزش بازار آن
3.130.218 میلیارد ریال ( معادل 313.000 میلیارد تومان)
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک