بحرانِ آبِ تهران – 4| تهران رتبه دوم فقیرترین استان از نظر منابع آبی/ شکل گیری تهران‌هایی اطراف تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه
“استان تهران بعد از استان سیستان و بلوچستان فقیرترین استان از نظر
منابع آبی است”، گفت: با افزایش بیش از انتظار جمعیت، تهران‌هایی
اطراف تهران شکل گرفته است.