بدهی دولت هند به بیش از 90 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد

آژانس رتبه بندی “اس اند پی گلوبال” هشدار داد که هند در
سال مالی 2021 درپی بحران ویروس کرونا با افزایش کسری بودجه و بدهی ها
روبرو خواهد شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک