بزرگترین گروه بیمه کشتیرانی جهان پروژه‌های خط لوله گاز روسیه را پوشش نمی‌دهد

بزرگترین گروه بیمه کشتیرانی جهان به دلیل تحریم های
آمریکا کشتی هایی که در پروژه های خط لوله گاز نورد استریم 2 و
ترک‌استریم به رهبری روسیه حضور دارند را بیمه نخواهد
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک