بی توجهی دولت به دستمزد و قراردادهای کار/ افزایش 200 درصدی قیمت ها قامت کارگران را خم کرد

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با گلایه از دولت
درباره عدم توجه به معیشت و دستمزد کارگران گفت: کارگران زیرفشار
قراردادهای کاری موقت و هزینه های سرسام آور زندگی قامت خم کرده
اند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک