توافق ایران و سوریه برای تشکیل کمیته راهبردی آبی دو کشور طی دو هفته آتی

وزیر نیروی کشورمان بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه مشترک
همکاری‌های آبی ایران و جمهوری عربی سوریه تاکید کرد و از توافق ایران
و سوریه بر تشکیل کمیته راهبردی دو کشور طی دو هفته آتی خبر
داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک