تولید صنعتی در کره جنوبی نزولی شد

داده‌های رسمی اداره آمار کره جنوبی روز سه‌شنبه نشان
داد که تولید صنعتی در این کشور در ماه اوت به دلیل موج جدید شیوع
ویروس کرونا کاهش یافته است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک