توهین به مردم کار دست مسعود فراستی داد

علیرضا مفتخری مظاهری حقوقدان و از اهالی رسانه بعد از صحبت‌های مسعود فراستی در برنامه هفت مبنی بر لمپن نامیدن مخاطبان «مطرب» از این منتقد سینما به دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت کرد.

به گزارش تابناک؛ او در بخشی از متن شکایتش آورده: «اینجانب با عنایت به اینکه معنی واژه (لمپن) در فرهنگ لغات به معنی(لات – پست –باجگیر-خبرچین –{پا انداز به مفهوم قواد – دلال محبت})می باشد. به دلیل اینکه اینجانب مخاطب فیلم مطرب بوده ام به جرم تهمت،توهین که وفق ماده ۶۰۸ ق.م.ا از ایشان شکایت می نمایم.

همچنین اگر منظور ایشان انتساب معانی ضداخلاقی کلمه لمپن باشد، از ایشان بابت انتساب واژه کثیف لمپن به اینجانب و به دلیل اینکه این موضع از اساس کذب می باشد و نامبرده از اثبات ادعای خود در محاکم قانونی عاجز مانده است و مستندی در این زمینه ارایه نداده است، با تقدیم این شکوائیه و با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از متن های پیوستی و منتشر شده در نشریات و سایت های مختلف می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام افترا، هتک حرمت را نیز به استناد ماده ۶۹۷ و تبصره آن درقانون مجازات اسلامی مورد استدعاست»

لندر

فیدکلاد

تکنولوژی

فناوری

ردیاب خودرو

پدیاتک

تک برنر