جاسوسی فیسبوک از کاربران اینستاگرام به کمک دوربین‌ گوشی‌های آیفون

شرکت فیسبوک یک بار دیگر به خاطر دسترسی به دوربین گوشی
های آیفون حتی در زمان غیر فعال بودن آنها، متهم به جاسوسی عامدانه از
کاربران اینستاگرام شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک