جزئیات بسته حمایت از صادرات گمرک/ از تفویض اختیارات تا تسهیلات جدید به فعالان مجاز اقتصادی

بر اساس بسته حمایت از صادرات گمرک ایران، تفویض
اختیارات لازم در خصوص تسهیل ورود موقت، صدور موقت، استرداد حقوق
ورودی به گمرکات اجرایی انجام شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک