حکم جدید معاون وزیر راه برای معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری طی حکمی مرتضی دهقان را به
سمت معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک