دستمزد رئیس خطوط هوایی کانتاس استرالیا به دلیل بحران کرونا 83‌درصد کاهش یافت

مجموع درآمد و دستمزد مدیرعامل شرکت هواپیمایی کانتاس
استرالیا به دلیل بحران جهانی ویروس کرونا 83 درصد کاهش یافته
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک