دستورالعمل پیشنهادی مجوز تأسیس کارگزاری‌ها منتشر شد

دستورالعمل پیشنهادی صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های
کارگزاری در هشت فصل و 28 ماده توسط سازمان بورس برای دریافت نظرات
فعالان بازار سرمایه و صنعت کارگزاری منتشر شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک