دژپسند: دولت در 6 ماهه نخست سال 1 ریال هم به بانک مرکزی وابستگی نداشت

وزیر اقتصاد و دارایی از نشانه های بارقه امید اقتصادی
در 6 ماهه دوم سال خبر داد و گفت: دولت در 6 ماهه نخست سال حتی یک
ریال به بانک مرکزی وابستگی نداشت.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک