رئیس سازمان حمایت: جهاد کشاورزی باید درباره بازار سیاه نهاده‌ها پاسخ دهد

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در
واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه چرا وقتی نمی‌توانید بازار را کنترل
و نظارت کنید به مردم وعده می دهید، گفت: ما در سازمان حمایت مصرف
کنندگان و در سازمان تعزیرات، اختیارات و توان محدودی
داریم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک