راه‌حل برون‌رفت پیروزمندانه از جنگ اقتصادی مدیریت علمی، تخصصی و عملگرایی است

مدیرعامل پست‌بانک‌ایران ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهدای
عظیم‌الشأن دفاع مقدس تأکید کرد: راه‌حل برون رفت پیروزمندانه از جنگ
اقتصادی در مدیریت علمی، تخصصی و اتخاذ راهبرد عملگرایی
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک