رسوب کالا در گمرک؛ واقعیت ماجرا چیست؟

سنگ اندازی بر سر راه صادرات و افزایش ورود ارز حاصل از
صادرات غیرنفتی صادرکننده های خرد؛ و قفل کردن واردات با اصطلاح من
درآوردی “رسوب کالا در گمرک” به دو ابزار برای کشدار شدن دوره زمانی
بحران در بازار داخلی تبدیل شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک