رویکرد‌های مهم بودجه سال 1400 ؛ از افزایش صادرات تا کاهش تورم

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ تقویت و
افزایش صادرات و همچنین جلوگیری از افزایش تورم و اجتناب از بیشتر شدن
پایه پولی از رویکرد‌های مهم بودجه سال آینده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک