زمان انتظار صدور کارت سوخت 2 ماهه شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: تا دوماه
آینده، همه کارت‌های سوخت متقاضیانی که درخواست صدور کارت المثنی
داشته اند صادر و ارسال خواهد شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک