زیان 80 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو با
تشریح 6 محور مورد نظر این انجمن خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو با
عضویت ارگان های تصمیم گیر شد و گفت: در صورت عدم تشکیل این کمیته
فراقوه ای به زودی با چالش اساسی روبرو خواهیم شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک