ساخت 50 هزار مسکن محرومان توسط ستاد اجرایی فرمان امام

در حالی مقام مسئول ستاد اجرایی فرمان امام بهمن 98 از
ساخت 50 هزار مسکن برای محرومان خبر داده بود که پس از 7 ماه
تفاهمنامه این برنامه امضا شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک