سهم 25 درصدی ایران از اکتشافات نفتی جهان در 2019 با وجود تحریم‌ها

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه حدود 20
میلیارد بشکه معادل نفت خام قابل استحصال درسال 2019 در جهان کشف شده
است گفت: 25 درصد از این رقم یعنی 5 میلیارد بشکه در ایران کشف شده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک