شاخص اعتماد به فضای کسب و کار در کره جنوبی با موج جدید کرونا کاهش یافت

داده های بانک مرکزی کره جنوبی نشان داد که شاخص اعتماد
به فضای کسب و کار در این کشور در ماه جاری میلادی با موج جدیدی از
شیوع کرونا کاهش یافته است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک