صندوق ثروت ملی عربستان دفاتری در نیویورک و لندن باز می‌کند

رئیس صندوق ثروت ملی عربستان که با عنوان صندوق
سرمایه‌گذاری عمومی یا PIF شناخته می شود گفت قرار است دفاتری در
نیویورک و لندن باز شود که اولین دفاتر این صندوق در خارج از این کشور
خواهند بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک