طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی اعلام وصول شد

طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی با
امضای 54 نفر از نمایندگان مجلس، با هدف سامان بخشیدن به سازوکار
واگذاری‌ها اعلام وصول شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک