عربستان نخستین محموله آمونیاک آبی جهان را به ژاپن صادر کرد

نخستین محموله آمونیاک آبی جهان از عربستان سعودی به
ژاپن صادر شد و قرار است به عنوان سوخت پاک در نیروگاه‌های برق این
کشور استفاده شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک