فراخوان چانگان مزدا برای 30 هزار خودرو به دلیل نقص در سیستم سوخت رسانی

به گفته مقامات چین، شرکت چانگان مزدا که یک سرمایه
گذاری مشترک بین دو شرکت خودروسازی چانگان و مزدا موتور است، 29134
دستگاه خودرو خود را به دلیل نقص در پمپ های سوخت فراخوان خواهد
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک