فروش 11.5 هزار میلیارد تومان سهام عدالت در بورس/ علت بی‌نتیجه ماندن فروش مستقیم سهام عدالت

مدیر توسعه و برنامه‌ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی
بی‌نتیجه ماندن فروش مستقیم سهام عدالت را عدم هماهنگی در دو نظام
پرداخت کارگزاری و بانکی عنوان کرد و گفت: حدود 11500 میلیارد تومان
سهام عدالت تا به این لحظه به فروش رسیده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک