قیمت جهانی طلا امروز 99/06/26

به دنبال تضعیف ارزش دلار و در حالی که سرمایه گذاران در
انتظار نتیجه نشست سیاستگذاری فدرال ررو هستند تا سرنخ هایی از برنامه
بانک مرکز آمریکا در مورد نرخ بهره و نرخ تورم به دست بیاورند، قیمت
طلا امروز شاهد افزایش بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک