قیمت مصوب جدید هرشانه تخم مرغ 31 هزار تومان شد

کارگروه تنظیم بازار قیمت هر شانه تخم مرغ بسته بندی
شناسنامه دار را حداکثر 31 هزار تومان تعیین کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک