لاگارد: بانک مرکزی اروپا آماده ارائه محرک های مالی بیشتر در حمایت از اقتصاد است

رئیس بانک مرکزی اروپا با توجه به دور نمای تیره و تار
اقتصاد به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا گفت این بانک آماده است در صورت
لزوم محرک های مالی بیشتری برای کمک به بهبود اقتصاد ارائه
دهد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک