«ماشه» بهانه جدید دلال‌ها برای گرانی دلار/ مگر تحریمی باقی مانده که نشده باشیم؟

درحالی دلال‌ها سعی دارند به‌بهانه فعال‌شدن مکانیسم
ماشه فضای بازار ارز را بیش از این متشنج کنند که حتی اگر این مکانیسم
فعال هم شود اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد چراکه در گذشته به‌لطف آمریکا
مشمول تمام تحریم‌ها شده‌ایم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک