معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون
بازرگانی ایران ایر به عنوان معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان
هواپیمایی کشوری منصوب شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک