هشدار هواشناسی به کشاورزان 15 استان

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره
به کاهش 6 تا 10 درجه ای دما در 15 استان به کشاورزان این استان ها
نسبت به سرمازدگی محصولات هشدار داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک