هشدار وقوع سیل و سرمازدگی محصولات کشاورزی

سازمان هواشناسی طی اطلاعیه ای نشبت به وقوع سیل در برخی
استان ها و سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک