همکاری روسیه با سوریه برای توسعه فناوری های تشعشع در پزشکی و کشاورزی

شرکت انرژی هسته ای دولتی روسیه موسوم به “روس اتم” در
بیانیه ای از امضای یک تفاهم نامه با سوریه در زمینه توسعه فناوری های
تشعشع در پزشکی و کشاورزی خبر داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک