کالاهای با دوام یک ماه 11.6 درصد گران شدند+جدول

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از تورم شهریور ماه نشان
میدهد، طی این ماه تورم ماهانه کالاهای بادوام حدود 11.6 درصد بوده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک