کاهش 84 درصدی نشست و برخاست پروازهای بین المللی در فرودگاه های کشور

بر اساس آمار رسمی طی مردادماه امسال نشست و برخاست
پروازهای بین المللی در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاهها و
ناوبری هوایی ایران 84 درصد کاهش یافته است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک