کدام مشاغل در طول خانه‌نشینی کرونایی بیشتر زیان کردند؟

نرخ رشد سالانه سهم ارزش تراکنش‌های آنلاین در فروردین
امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 184 درصدی و در اردیبهشت و
خرداد به ترتیب 232 و 246 درصد رشد را شاهد بوده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک