«کسب وکارهای بیمه نشده» برای دریافت تسهیلات کرونا 3 روز مهلت دارند

مطابق تصمیم ستاد کرونا، مهلت زمانی تشکیل پرونده و
پرداخت تسهیلات به «کسب وکارهای بیمه نشده» تا پایان شهریور 99 است که
تا پایان ثبت نام سه روز باقی مانده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک