کلید حل مشکل اشتغال کشور در رفع موانع کسب و کار و حمایت از تولید داخل است

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مشکل اشتغال
کشور در رفع موانع کسب و کار و حمایت از تولید داخلی است گفت:دولت
باید با توجه به تولید داخلی زیرساخت های ایجاد اشتغال را اصلاح کند و
با بهبود وضعیت اقتصادی مانع از بیکاری اشتغال موجود
شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک