گروه توسعه صنایع بهشهر مفتخر به داشتن 38 شهید دوران دفاع مقدس است

محسنی مجد مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر، با اشاره به
اینکه گروه توسعه صنایع بهشهر مفتخر به داشتن 38 شهید دوران دفاع مقدس
است تصریح کرد: کار تیمی همان همدلی و وحدتی است که در آن سال ها هم
در پشت جبهه و هم خطوط مقدم بارها شنیده و دیده ایم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک